Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (BOSCH)

Bosch bắt đầu hoạt động tại Việt Nam năm 1994. Công ty TNHH Bosch Việt Nam có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, hai văn phòng chi nhánh ở Hà Nội và Đà Nẵng. Tại Việt Nam, Bosch có bảy ngành hàng kinh doanh: Phụ tùng và Thiết bị Ô tô; Điện tử Ô tô và Xe máy; Kỹ thuật Truyền động và Điều khiển; Kỹ thuật Đóng gói; Dụng cụ Điện cầm tay; Hệ thống An ninh và Công nghệ Nhiệt.

 

Địa chỉ: 473, Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 6258 3690
Website: http://www.bosch.com.vn