[HTTT]- V/v đăng ký báo cáo thực tập, khóa luận, môn chuyên môn cuối khóa cho sinh viên năm học 2023 - 2024

ĐĂNG KÝ BÁO CÁO THỰC TẬP, KHÓA LUẬN, 
MÔN CHUYÊN MÔN CUỐI KHÓA CHO SINH VIÊN K20

Thân chào các em,

Khoa có nhận được thông báo từ Phòng Đào tạo V/v đăng ký Báo cáo thực tập, khóa luận, học môn chuyên môn cuối khóa đối với sinh viên Khóa 20.

  • Điều kiện: sinh viên khóa 20 đã tích lũy đủ 100TC đến thời điểm đăng ký cho Khoa (không tính GDTC, GDQP và tiếng Anh); sinh viên khóa cũ còn nợ môn chuyên môn cuối khóa (Ghi chú).
  • Hạn chót gửi danh sách sinh viên đăng ký khóa luận, môn chuyên môn cuối khóa : trước ngày 28/09/2023 . 
  1.  Form đăng ký Lớp K20406, K20411 và các lớp đại trà khóa cũ : https://link.uel.edu.vn/BCTT-KL-CDK20
  2.  Form đăng ký Lớp K20406C, K20406T, K20411C, K20411T, K20416C và các lớp CLC khóa cũ: https://link.uel.edu.vn/BCTT-KL-CD-K20CLC
  • Đối với sinh viên CLC đăng ký học  môn chuyên môn cuối khóa  thay cho Khóa luận phải đảm bảo điều kiện về nghiên cứu khoa học của BĐH Đề án CLC quy định.
  • Việc phân công Giảng viên hướng dẫn Khoa sẽ thực hiện dựa trên hướng đề tài của Sinh viên đối với những  Sinh viên   chưa làm việc trước với Giảng viên.

 

Lưu ý: Khoa không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.

Thân ái./.