Bổ nhiệm TS. Lê Hoành Sử làm Trưởng Khoa Hệ thống thông tin

Ngày 03/06/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật đã ký Quyết định số 394/QĐ-ĐHKTL bổ nhiệm TS. Lê Hoành Sử làm Trưởng Khoa Hệ thống thông tin.
Trước đó, TS. Hồ Trung Thành đã xin từ nhiệm công tác quản lý Khoa để tập trung cho chuyên môn. Khoa trân trọng cám ơn những thành tựu mà TS. Hồ Trung Thành đã đóng góp trong hơn 10 năm làm công tác quản lý.
Khoa kính chúc TS. Lê Hoành Sử dẫn dắt tập thể cán bộ viên chức trong Khoa tiếp tục phát huy truyền thống, ngày càng phát triển và thành công hơn nữa.