Lễ tốt nghiệp và chúc mừng 2 bạn Thủ khoa Khóa 2016 - 2020

Khoa Hệ thống thông tin chúc mừng 2 bạn Thủ khoa Khóa 2016 - 2020:
1/ Tân cử nhân Nguyễn Thị Lài (lớp K16406) - Thủ khoa ngành Hệ thống thông tin quản lý - điểm tốt nghiệp: 8.88
2/ Tân cử nhân Vương Trà Mi (lớp K16411) - Thủ khoa ngành Thương mại điện tử - điểm tốt nghiệp: 8.22
Lễ Tốt nghiệp Khóa 2016 - 2020 Khoa HTTT sẽ diễn ra lúc 13h ngày 18/10/2020 tại Hội trường A Đại học Kinh tế - Luật.