Lớp học ảo Chuyên đề 2: Khởi nghiệp (Entrepreneur)

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và thúc đẩy hoạt động quan hệ đối ngoại tại các Khoa và Trung tâm, phòng Quan hệ đối ngoại đang triển khai chương trình "LỚP HỌC ẢO/VIRTUAL LECTURE" với sự tham gia của các giáo sư từ các Trường Đại học uy tín trên thế giới. Sau thành công của Chuyên đề 1: International Business In A Volatile Environment, phòng QHĐN kính gửi đến Quý Thầy/Cô thông tin về buổi Chuyên đề 2 với các nội dung như sau:
Đây là cơ hội để các bạn sinh viên được tiếp nhận kiến thức từ các giáo sư quốc tế, trau dồi khả năng ngoại ngữ. Đồng thời, chương trình cũng là hoạt động hỗ trợ các Khoa trong quá trình kiểm định chất lượng. Phòng QHĐNchuyển tiếp thông tin của chương trình đến các bạn sinh viên.
 
Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách: Đỗ Anh Duy (email: duyda@uel.edu.vn)