KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 & 2 NĂM HỌC 2023 - 2024

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 & 2

NĂM HỌC 2023 - 2024

 

     Căn cứ Kế hoạch năm học 2023 – 2024 – Hệ đại học chính quy;

    Căn cứ công văn số 233/CV-ĐHKTL-ĐT ngày 20 tháng 08 năm 2019 về thực hiện nội dung chuyên môn cuối khóa từ năm học 2019-2020 của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

    Nay Khoa Hệ thống thông tin triển khai Kế hoạch Thực tập đợt 1 & 2 của sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử năm học 2023-2024 như sau:

 1. Kế hoạch triển khai thực tập đợt 1 (HKI) - Năm học 2023-2024

  Để tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 19 trở về trước trả nợ học phần môn học Báo cáo chuyên đề thực tập. Và hỗ trợ Khóa 20 có thể hoàn thành chương trình học trước thời hạn. Nay Khoa Hệ thống thông tin thông báo Quy định và Kế hoạch triển khai thực tập Đợt 1 HKI (2023-2024) đến sinh viên của Khoa HTTT nói chung và Khóa 20 nói riêng như sau:

 2. Một số quy định khi đăng ký thực tập của Khoa HTTT đợt 1 (HKI):
  • Sinh viên có nhu cầu hoàn tất thực tập sớm trong HKI (2023-2024).
  • Sinh viên đủ 100 tín chỉ tích lũy đến thời điểm đăng ký thực tập (không tính ngoại ngữ, GDTC và GDPQ).
  • Về chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra: Sinh viên thực tập sớm cần hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và cung cấp thông tin khi đăng ký trong bản kế hoạch bên dưới.
  • Sinh viên đăng ký thực tập sớm và hoàn thành theo đúng tiến độ của Khoa đặt ra. Nếu không hoàn thành xem như là rớt học phần này và trả nợ học phần vào đợt kế tiếp.
 3. Kế hoạch Thực tập đợt 1 (HKI) (Đối với sinh viên thực tập sớm, đủ điều kiện như đã quy định tại mục 1.1 của kế hoạch) theo kế hoạch chi tiết bên dưới.

STT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Ghi chú

 • Sinh viên chủ động tìm nơi thực tập.
 • Khoa nhận đăng ký giấy giới thiệu từ thứ 2 đến thứ 4 và trả giấy vào thứ 6.
 • Link đăng ký: https://link.uel.edu.vn/DK_GGTTT
 • Sinh viên nhận giấy giới thiệu tại Văn phòng Khoa.

1

Khoa triển khai thông tin và kế hoạch thực tập đợt 1 HKI (2023-2024) đến sinh viên

20/09/2023

CVHT và Ban cán sự lớp nắm thông tin và triển khai đến lớp

2

Sinh viên có nhu cầu thực tập đợt 1 tiến hành đăng ký thông hướng đề tài và GVHD trực tiếp theo link: https://link.uel.edu.vn/DKTT_D1

20/09/2023 – đến 23h59’ ngày 28/09/2023

 

3

Khoa thông báo phân công GVHD cho sinh viên và giảng viên thực hiện

02/10/2023

 

4

Sinh viên chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với GVHD để viết báo cáo

Từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 11/12/2023

 

5

Sinh viên nộp file báo cáo PDF hoàn tất (đã có phiếu nhận xét và đánh giá của doanh nghiệp, đã kiểm tra tính trùng lắp < 30%) về Khoa theo link:

https://airtable.com/appETwfFwtFbpiqm3/shrdTzy0MpOG3NgJw

(Khoa Hệ thống thông tin không nhận bất kỳ trường hợp nào nộp trễ hạn.)

12/12/2023 - 20/12/2023

Thời gian dự kiến

6

Khoa công bố điểm Báo cáo thực tập

26/12/2023

Thời gian dự kiến

 1. Kế hoạch triển khai thực tập đợt 2 (HKII) - Năm học 2023-2024 (Đối với sinh viên chưa thực hiện Báo cáo thực tập đợt 1 và sinh viên trả nợ):

Sinh viên Thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch chi tiết bên dưới.

STT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Ghi chú

 • Sinh viên chủ động tìm nơi thực tập.
 • Khoa nhận đăng ký giấy giới thiệu từ thứ 2 đến thứ 4 và trả giấy vào thứ 6.
 • Link đăng ký: https://link.uel.edu.vn/DK_GGTTT
 • Sinh viên nhận giấy giới thiệu tại Văn phòng Khoa.

1

Khoa triển khai thông tin và kế hoạch thực tập đợt 2 HKII (2023-2024) đến sinh viên

06/11/2023

 

2

Sinh viên tiến hành đăng ký hướng đề tài và GVHD trực tiếp theo link: https://link.uel.edu.vn/DKTT_D2

06/11/2023 – 23h59’ ngày 20/11/2023

 

3

Khoa thông báo phân công GVHD cho sinh viên và giảng viên thực hiện

25/11/2023

 

4

Sinh viên liên hệ và làm việc trực tiếp với GVHD để thực hiện báo cáo.

Từ 25/11/2023 đến ngày 13/02/2024

 

5

Sinh viên nộp file báo cáo PDF hoàn tất (đã có phiếu nhận xét và đánh giá của doanh nghiệp, đã kiểm tra tính trùng lắp < 30%) về Khoa theo link: https://forms.gle/fKLf5sRd7iTHjqEY7

(Khoa Hệ thống thông tin không nhận bất kỳ trường hợp nào nộp trễ hạn.)

Ngày 14/02/2024

Thời gian dự kiến

6

Khoa công bố điểm Báo cáo thực tập

Ngày 19/02/2024

Thời gian dự kiến

    Trong quá trình thực hiện mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng gửi về email CVHT của từng lớp để được tư vấn và hỗ trợ.

Thông tin biểu mẫu và qui định về Báo cáo thực tập xem tại Website Khoa: https://is.uel.edu.vn/thong-bao2-3/quy-dinh-mau-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-cap-nhat