Đại hội thường niên toàn trường Đại học Kinh tế - Luật

Ngày 18/01/2019, tại Đại hội thường niên toàn trường Đại học Kinh tế - Luật, Khoa Hệ thống thông tin đã vinh dự được nhận các giải thưởng:

1/ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo với thành tích: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2017 - 2018.

2/ Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM với thành tích: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2017 - 2018.

3/ Danh hiệu của Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM với thành tích: Tập thể lao động xuất sắc năm học 2017 - 2018.

Trước 3 giải thưởng tập thể này, Khoa HTTT cũng đã đạt được 4 giải thưởng cá nhân trong năm học 2017 - 2018:

- Thủ khoa đầu vào Đại học Kinh tế - Luật
- Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Luật
- Sinh viên xuất sắc nhất Đại học Kinh tế - Luật
- Giảng viên xuất sắc nhất Đại học Kinh tế - Luật

Các kết quả trên là thành quả của sự đoàn kết và nỗ lực trong toàn Khoa HTTT: lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên, sinh viên và cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của nhà trường, đối tác, doanh nghiệp, cựu sinh viên...

Khoa HTTT sẽ tiếp tục phấn đấu để ngày càng đạt được nhiều thành tích hơn trong tương lai.