Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa hệ thống thông tin năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG.TPHCM) nói chung và Khoa Hệ thống thông tin nói riêng tiếp tục tuyển sinh với tổ hợp môn xét tuyển là A00-A01-D01.

Riêng Khoa hệ thống thông tin, chỉ tiêu dự kiến cho năm 2018 là 220 sinh viên bao gồm 4 chương trình đào tạo thuộc 2 ngành: Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Hệ đại trà và hệ Chất lượng cao), ngành Thương mại điện tử (Hệ đại trà và hệ chất lượng cao)

-       Mã CTĐT Hệ thống thông tin quản lý: 7340405_406 

-       Mã CTĐT Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao: 7340405_406C 

-       Mã CTĐT Thương mại điện tử: 7340122_411

Mã CTĐT Thương mại điện tử chất lượng cao: 7340122_411C