Khoa HTTT triển khai chương trình Hệ thống thông tin quản lý hợp tác doanh nghiệp (Coop-406H) từ năm 2024

Vào ngày 15/4, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM đã tổ chức lễ ký hợp tác với Tập đoàn dữ liệu quốc tế Việt Nam (IDG). Trong buổi lễ ký kết PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật, cho biết đây là lần đầu tiên trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai chương trình Co-op (hợp tác đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp), thí điểm ở ngành Hệ thống thông tin quản lý và Công nghệ tài chính.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:

Chương trình Hệ thống thông tin quản lý hợp tác doanh nghiệp (MIS Co-op) là mô hình đào tạo có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp cùng với nhà trường nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức kết hợp giữa công nghệ thông tin, kinh doanh và quản lý cùng các trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Chương trình MIS Co-op được thiết kế để giúp sinh viên nâng cao khả năng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Một số môn học của chương trình MIS Co-op được giảng dạy và đánh giá trực tiếp tại các doanh nghiệp đối tác, thay vì chỉ trong môi trường học thuật truyền thống. Điều này mang lại cho sinh viên cơ hội tham gia làm việc trực tiếp với các chuyên gia từ doanh nghiệp trên các dự án cụ thể, từ đó nâng cao trải nghiệm thực tế, hiểu được những thách thức cũng như hoạt động hàng ngày tại doanh nghiệp.

Mục tiêu của chương trình là: đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm việc và nghiên cứu về lĩnh vực hệ thống thông tin; bao gồm tư vấn, phân tích, thiết kế, phát triển và triển khai Hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp trí trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh, quản lý, và đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với thời gian đào tạo: 3,5 – 4 năm tối đa 6 năm, sinh viên tốt nghiệp chương trình có thể: áp dụng được các kiến thức khoa học xã hội, kinh tế và kinh doanh để giải quyết các vấn đề thực tiễn; vận dụng các kiến thức về hệ thống thông tin quản lý, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số vào việc xây dựng các hệ thống vận hành cũng như vào quá trình phân tích, thiết kế, tư vấn, triển khai Hệ thống thông tin cho doanh nghiệp; Phân tích các giải pháp Hệ thống thông tin để tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp; Khai thác và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định cho doanh nghiệp. Đồng thời: có khả năng thực hiện được việc nghiên cứu và khám phá tri thức trong lĩnh vực hệ thống thông tin, kiến thức liên ngành ứng dụng trong công tác quản lý, vận hành thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp; Thể hiện khả năng thuần thục trong việc phản biện, tư duy hệ thống thông qua quá trình lên ý tưởng, tư vấn, thiết kế, phân tích, triển khai Hệ thống thông tin; đánh giá, lựa chọn, đề xuất giải pháp hỗ trợ hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý và điều hành tổ chức doanh nghiệp; Sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp đa phương tiện và giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Bên cạnh đó, chương trình có một số điểm nổi bật như: Các khóa học được thiết kế để phù hợp chặt chẽ với nhu cầu thực tế, đảm bảo rằng các kỹ năng và kiến thức được giảng dạy có thể áp dụng ngay lập tức trong môi trường nghề nghiệp; Sinh viên có được trải nghiệm trực tiếp bằng cách làm việc trên các dự án thực tế, giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế và tiếp cận các công nghệ mới nhất tại doanh nghiệp; Thông qua quá trình cộng tác và làm việc tại doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội phát triển các kỹ năng nghề nghiệp bao gồm giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và quản lý dự án; Việc đánh giá được thực hiện bởi cả giảng viên và chuyên gia tại doanh nghiệp giúp đưa ra các đánh giá toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên.