Sinh viên Khoa HTTT đạt giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên (Cấp Bộ)

Sinh viên Khoa HTTT đạt giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên (Cấp Bộ)

 

Với đề tài “Đề xuất mô hình RFM mở rộng kết hợp phân tích hành vi mua hàng và nhân khẩu học của khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Hồ Trung Thành, nhóm SV khoa HTTT đã xuất sắc đạt giải 3 cấp Bộ, giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên.

 

Nhóm SV gồm 5 bạn: Nguyễn Thái Ngọc Sương, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Man Đắc Sang, Lê Thảo Giang. Các bạn là sinh viên của các lớp 606C, 406T và 411.

 

Khoa HTTT xin chúc mừng các bạn.