Tài trợ nóng trong buổi họp Ban Điều Hành Quỹ Nhân Bản (8/9/2018) (08/09/2018)

Tài trợ nóng trong buổi họp Ban Điều Hành Quỹ Nhân Bản (8/9/2018)

Học bổng khóa học (19/04/2018)

Chương trình học bổng từ PwC Việt Nam và REMANn 

Chương trình học bổng Avecvous (Japan) dành riêng cho sinh viên K16406, K16411 (16/04/2018)

Hạn nộp hồ sơ chương trình học bổng Avecvous (Japan) dành riêng cho sinh viên K16406, K16411: 18/04/2018

Buổi chia sẻ về hệ thống thông tin trong ngân hàng (15/04/2018)


Buổi chia sẻ của Anh Dư Xuan Vũ, Giám đốc Khối Công nghệ, Ngân hàng Phương Đông (OCB) vào ngày 13/04/2018.

Thông tin về seminar "Quản lý Hệ thống thông tin Ngân hàng" (09/04/2018)

Ban điều hành Quỹ sẽ tổ chức seminar "Quản lý Hệ thống thông tin Ngân hàng" vào 14h45 ngày 13/04/2018.

Ban Điều hành gặp mặt 19 sinh viên vượt qua vòng sơ tuyển (18/11/2017)


Ban Điều hành Quỹ Nhân Bản gặp mặt 19 bạn sinh viên xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển chọn ngày 21/10/2017

Vòng sơ tuyển Quỹ Nhân Bản 2017 (21/10/2017)


Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21/10/2017, Quỹ Nhân Bản đã tổ chức buổi phỏng vấn để tuyển chọn sinh viên.

Buổi chụp hình kỉ niệm của 14 MiSers với Thầy Hồ Trung Thành (19/12/2013)

Buổi chụp hình kỉ niệm của 14 MiSers với Thầy Hồ Trung Thành

Cuộc trao đổi thân mật về kế hoạch cho các hoạt động năm 2014 (18/12/2013)

Cuộc trao đổi thân mật về kế hoạch cho các hoạt động năm 2014