Buổi chia sẻ về chủ đề “Phân tích dữ liệu trong kinh doanh” (04/10/2019)

 Buổi chia sẻ về chủ đề “Phân tích dữ liệu trong kinh doanh” của Anh Vạn Hữu Phước

Buổi chia sẻ về chủ đề: “ SAP Enterprise Resource Planning” (27/09/2019)

Buổi chia sẻ về chủ đề: “ SAP Enterprise Resource Planning” của Anh Trần Gia Huân

Buổi chia sẻ về khởi nghiệp: "Từ thất bại đến thành công" (27/09/2019)

Buổi chia sẻ về khởi nghiệp: "Từ thất bại đến thành công" của Anh Đoàn Vinh Phú

Tài trợ nóng trong buổi họp Ban Điều Hành Quỹ Nhân Bản (8/9/2018) (08/09/2018)

Tài trợ nóng trong buổi họp Ban Điều Hành Quỹ Nhân Bản (8/9/2018)

Buổi chia sẻ về kinh nghiệm xử lý dữ liệu (08/06/2018)


Buổi chia sẻ kinh nghiệm về việc xử lý dữ liệu trên file Excel cho các bạn sinh viên.

Buổi chia sẻ kỹ năng trả lời phỏng vấn (07/06/2018)


Buổi giao lưu về chủ đề "Kỹ năng trả lời phỏng vấn" với Anh Nguyễn Ngọc Khoa - Giám đốc Công ty Aperia Solution

Buổi chia sẻ về kỹ năng làm việc nhóm và trình bày dự án (06/06/2018)


Buổi chia sẻ của Anh Vũ Mạnh Cường về kỹ năng làm việc nhóm và trình bày dự án vào ngày 06/6/2018.

Học bổng khóa học (19/04/2018)

Chương trình học bổng từ PwC Việt Nam và REMANn 

Chương trình học bổng Avecvous (Japan) dành riêng cho sinh viên K16406, K16411 (16/04/2018)

Hạn nộp hồ sơ chương trình học bổng Avecvous (Japan) dành riêng cho sinh viên K16406, K16411: 18/04/2018

Buổi chia sẻ về hệ thống thông tin trong ngân hàng (15/04/2018)


Buổi chia sẻ của Anh Dư Xuân Vũ, Giám đốc Khối Công nghệ, Ngân hàng Phương Đông (OCB) vào ngày 13/04/2018.